logo

Spelen geld te drukken dollars


spelen geld te drukken dollars

Playback control Pause, Play en Stop (zie pagina 5) title (Titel) Druk én keer op title om de beste casino spel op android resterende speelduur van de huidige track weer te geven.
CD192, n-6, cD192, n-7, nederlands, de afstandsbediening gebruiken,.B.: Plaats de twee meegeleverde AAA- batterijen voordat u de afstandsbediening gaat gebruiken.
U schakelt de herhalingsfunctie uit door RPT een derde maal in te drukken.Selecteer een track met behulp van de en knoppen en druk dan op prog om de track in het geheugen te zetten (op de display verschijnt program om aan te geven dat u een reeks tracks programmeert).Mute Dempen Stopt het geluid naar de luidsprekeruitgangen van bepaalde Arcam-versterkers.Voor tracks hoger dan 9 toetst u de cijfers na elkaar.ProjectSyndicate nl Een andere manier om de spaartegoeden van de diaspora beter te gebruiken zou het creëren van nieuwe financiële diaspora middelen zijn.
Drukken (kakken drukken3 drukte zich,.
Nummer zoeken en overslaan Zoek vooruit en achteruit; spring naar een vorig of volgend nummer (zie pagina 5).
Drukt u bij CDs met tekst én keer op title terwijl de schijf geladen wordt maar nog niet speelt, dan verschijnt de naam van de artiest.Clear Wissen Heeft u tijdens de programmering een fout gemaakt, dan kunt u de laatst ingevoerde track verwijderen door op clear te drukken.Druk er nogmaals op om deze modus te annuleren.Tijdens de weergave drukt u op deze knop zodra het gewenste stuk begint.De volumeknoppen en de mute-knop hebben echter geen effect op het geluiduitgangsniveau van de CD-spelers.
Sitemap